FAQ

Frequently Asked Questions

Signcut


  1. Installera seriell USB-adapter på Mac OS X 10.4 (Tiger) eller senare
  2. Ställa in SignCut-X2  Installation af Serial-USB adapter på Mac OS X 10.4 (Tiger) eller nyere

  1. Installera seriell USB-adapter på Mac OS X 10.4 (Tiger) eller senare
  2. Sätt i den medföljande drivrutin-CD-skivan i CD-ROM-enheten
  3. Öppna CD: n från skrivbordet
   1. Gå till mappen "drivrutin / MAC /"
   2. Dubbelklicka på "OS X 10.4 (Tiger) eller senare.dmg"
   3. Dubbelklicka på installationspaketet "FTDIUSBSerialDriver"
  4. Drivrutininstallationen börjar
  5. Klicka på "Fortsätt"
  6. Klicka på "Fortsätt"
  7. Klicka på "Install""
  8. Klicka ”Fortsätt installationen”
  9. Installationen är klar
  10. Installationen är nu klar, klicka ”Börja igen” för att starta om din Mac. Efter omstart är installationen av Serial-USB-adaptern slutförd
  Inställning av SignCut-X2


  Börja med att installera SignCut-X2 på din Mac 
  1. När SignCut-X2 först öppnas måste den ställas in med rätt skärplotter
   1. I fältet "Välj tillverkare:" väljer du tillverkaren av dina skärplotterartiklar. "Redsail"
   2. I fältet "Välj skärare:" väljs din modell till exempel av din skärplotter. ”Redsail RS720C”
   3. Välj din Serial-USB-adapter i fältet "Välj enhet:". "cu.usbserial- xxxxxx”
   4. Klicka "Fortsätt”
  2. Välj "tuning => Plotter” från menyraden
  3. Gör följande inställningar i det här fönstret:
   1. I fältet "Handshake:" väljs ”Software (XON/XOFF)”
   2. I fältet "Blade Offset:" välj "0,25"
   3. I fältet "Kalibrering av storleksförkortning:", markera "DTR"
   4. Klicka ”Ok”